Profil Dansk Bygningskontrol A/S

Målsætning

Dansk Bygningskontrol vil gøre en mærkbar forskel hos kunderne ved hver gang at levere arbejde af høj kvalitet til en fair pris. Med de dygtigste medarbejdere og ledere i branchen, fokuserer vi på kunderne og holder hvad vi lover. Vi vil være anerkendte som den bedste partner i skadeservice branchen.

Vi har ingen ambitioner om at være en ”kan alt” virksomhed, men vil vedblive at fokusere på vores kernekompentencer indenfor brand, vand og skimmel.

Vi holder hvad vi lover!

Værdier

Engagement
Vores engagement er hele årsagen til at vi findes nu og i fremtiden. Den enkelte medarbejder engagerer sig fuldt ud i sit arbejde og i løsningen af kundernes opgaver og krav til os.

Kvalitet
Vi ved at vi skal levere høj kvalitet hver gang vi løser en opgave og vi ved at det er kunderne og partnerne der bedømmer vores kvalitet og ikke os selv.

Samarbejde
Vi er dygtige til at arbejde sammen både internt og eksternt for kun gennem samarbejde kan vi honorere vore kunders krav og forventninger.

Gennemskuelighed
Vore kunder og partnere har krav på fuld gennemskuelighed i alt hvad vi gør – vi har intet at skjule.

Ordentlighed
Vi opfører os ordentligt i alt hvad vi gør. Vi behandler andre mennesker og deres ejendom som vi gerne selv vil behandles.

Dansk Bygningskontrol er altid modtagelige for input og nye idéer der kan styrke os, da det er vores mål at blive en af de førende på markedet for skadeservice.

En af de vigtigste ressourcer er vores engagerede medarbejdere – vi tror på, at motiverede og engagerede medarbejdere er den vigtigste nøgle til Dansk Bygningskontrols succes. Gennem flere tiltag som bla. medarbejderaktier og overskudsdeling kvitteres for den ekstra indsats, som adskiller os fra konkurrenterne – til gavn for alle parter.

Vision
”Vi vil være den ledende og mest professionelle virksomhed i vores branche. Alle vore kunder og øvrige samarbejdspartnere udtrykker at de oplever tryghed og stor tilfredshed med vores arbejde og vores service.”

Mission
”Gennem en dyb forståelse af vore kunders aktuelle situation og behov, skaber vi med branchens mest engagerede medarbejdere tryghed, tilfredshed og værdi for vore kunder, partnere og os selv.
Vi opfatter enhver kundekontakt og enhver indsats som ”sandhedens øjeblik” – hvilket tilfører værdi i alle led.”

Skadeservice i sandhedens øjeblik