Skadeservice – brandskade

Vi sørger for skadesbegrænsning i forbindelse med brandskader hos offentlige og private virksomheder, bolig- og andelsforeninger, samt private.

Skadesbegrænsning udføres i form af afdækning, sikring af skadested, genhusning, opsugning af vand, etablering af affugtning, klorid/syremåling, redning og bevaring af løsøre, herunder hjemtagelse af løsøre til opbevaring/tørrekabine.

Ved enhver skade er der forsikringsuddannet vagtleder til stede. Der udarbejdes skaderapport inkl. fotodokumentation. Rapporten vil være i hænde senest førstkommende hverdag.

Sandhedens øjeblik

SANDHEDENS ØJEBLIK – DER HVOR DU HAR MEST BRUG FOR HJÆLP, OG MÅSKE DIN FORSIKRING.

Brandskade