Skadeservice – skimmelsanering

Skimmelsanering udføres med kemimetoden, herunder Hysan og Protox produkter, eller ved tørisblæsning. Vi sørger for etablering af afskærmningsvægge og opsætning af luftrensere med Hepa-filtre, eller direkte udsugning, for at begrænse spredning af sporer under arbejdet.

Vi foretager indledende prøver for at kortlægge skimmelens omfang og type, hvorefter vi udarbejder en afrensningsbeskrivelse. Efter endt afrensning foretager vi endnu en kontrol af det udførte arbejde. Alle kontrolmålinger udføres af ekstern leverandør.

Sandhedens øjeblik

SANDHEDENS ØJEBLIK – DER HVOR DU HAR MEST BRUG FOR HJÆLP, OG MÅSKE DIN FORSIKRING.

Skadeservice - skimmelsanering